z východního vikýře Holubu

ze střechy nad vchodem samoobsluhy