Street index

Baštecká ulice C
Charouzova ulice C
Dobrušská ulice A,B,C
Družstevní ulice C,D
Havlíčkova ulice A
Hradební ulice C
Hradecká ulice A,C
ulice Jana Pitry B,C,D
Jiráskova ulice A
Kodymova ulice C
Komenského ulice C
Krahanova ulice A,B
Krátká ulice B
Kupkovo náměstí A,C
Legon D
Lišťovina A
Mírová ulice B
Mlýnská ulice A,B
ulice Na Bělidle A
ulice Na Olivě A,B,D
ulice Na Štefance A,B
Nádražní ulice NW A,C,D
Nádražní ulice SE A,C,D
Palackého ulice C,D
Pitkova ulice NW A,B,D
Pitkova ulice SE A,B,D
Podkostelí C,D
Pohořská ulice A,C
Severní ulice AB
Skuherského ulice A
Starý Kopec A,B
ulice Svatopluka Čecha A
Švamberk D
Trčkovo náměstí C
Tyršova ulice A,B
Vorlova ulice C
Zámecká C
Zborovská ulice A,C
To find a street easily, follow
the subdivision of map tiles:

    A | B
    --+--
    C | D

If Czech diacritic marks are not displayed correctly, you can switch to a Street index without diacritic marks
Back to Facts | Contents | Overview map